ONNO Disinfection Gate

STANDARD dezinfekcione barijere


+ sistem za raspršivanje dezinficijensa


+ sistem za dezinfekciju obuće


+ blok elektronike


+ displej na dezinfekcionoj barijeri


+ senzor pokreta


+ led osvetljenje


+ sabirnik vode


+ inox konstrukcija modularnog tipa


PREMIUM dezinfekcione barijere


Dodatna oprema:+ Termovizijska kamera za merenje temperature


+ video nadzor


+ detektor metala


+ skener


+ Personalizacija po zahtevu kupca

        (veličina, boja, logo)

Modularna konstrukcija ONNO tunela je od nerdjajućeg čelika INOX.

Modularna konstrukcija od nerdjajućeg čelika INOX.

Inox je moderan i atraktivan materijal, lako se čisti i održava, otporan je na koroziju, izdržljiv i ekološki pozitivno orijentisan prema očuvanju prirode.

Potpuno automatizovan sistem za raspršivanje dezinficijensa u vidu suve magle, u trajanju do 4 sekunde.

Mala potrošnja dezinficijensa.

Karakteristike dezinficijensa:

- Bezbedan za upotrebu


- Efikasan za antiseptički tretman, bez mirisa i boje


- Preporučen od strane Svetske zdravstvene organizacije

Potpuno automatizovan sistem za raspršivanje dezinficijensa u vidu suve magle, u trajanju do 4 sekunde.

- STOP & GO sistem - intuitivna signalizacija prolaska

- Efikasna dezinfekcija djonova obuće

STOP & GO sistem - intuitivna signalizacija prolaska, dezinfekcija djonova obuce
Bezbedan rad svih sistema, prilagođeno za lica sa invaliditetom

+ Zdravstveno bezbedna i efikasna dezinfekcija

+ Beskontaktan rad

+ Bez pritiska raspršivanja

+ Bešuman rad

+ Suva magla

+ Bezbedan rad svih sistema

+ Prilagođeno za lica sa invaliditetom

+ Daljinski monitoring parametara dezinfekcione barijere u
        ONNO operativnom centru 24/7

+ Prikaz parametara dezinfekcione barijere na displeju
        dezinfekcione barijere

 Daljinski monitoring parametara dezinfekcione barijere u
        ONNO operativnom centru 24/7
Mogućnost praćenja stanja svih dezinfekcionih barijera od strane korisnika na mobilnom telefonu, u realnom vremenu, 24/7

+ Mogućnost praćenja stanja svih dezinfekcionih barijera od strane korisnika na mobilnom telefonu, u realnom vremenu, 24/7

+ Mogućnost praćenja broja prolazaka kroz dezinfekcione barijere, u realnom vremenu, 24/7

+ Mogućnost praćenja nivoa tečnosti u svakoj dezinfekcionoj barijeri, u realnom vremenu, 24/7

+ Podacima se pristupa skeniranjem QR koda

+ Garantni rok 2 godine

+ Jednostavno korišćenje

+ Jednostavno održavanje od strane korisnika

+ Obezbeđeno redovno i preventivno servisiranje prema stanju

+ Obezbeđeno blagovremeno punjenje dezinfekcionom tečnošću

Obezbeđeno blagovremeno punjenje dezinfekcionom tečnošću
Bez pritiska, bez buke, bez vlazenja, bez dodira

Primena ONNO dezinfekcionih barijera u: zdravstvenim ustanovama, državnim institucijama, privrednim društvima, tržnim centrima, maloprodajnim objektima, benzinskim pumpama, aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, fakultetima, školama, predškolskim ustanovama, studentskim i učeničkim domovima, verskim objektima, ugostiteljskim objektima, bankama, hotelima, teretanama, muzejima, galerijama, kladionicama, privatnim objektima itd.

Primena ONNO dezinfekcionih tunela: zdravstvene ustanove, drzavne institucije, privredna drustva, aerodromi, skole itd...
#
#
#
#
#
#

STANDARD dezinfekcione barijere


Standardna oprema:


+ sistem za raspršivanje dezinficijensa


+ sistem za dezinfekciju obuće


+ blok elektronike


+ displej na dezinfekcionoj barijeri


+ senzor pokreta


+ led osvetljenje


+ sabirnik vode


+ inox konstrukcija modularnog tipa


PREMIUM dezinfekcione barijere


Dodatna oprema:


+ Termovizijska kamera za merenje temperature


+ video nadzor


+ detektor metala


+ skener


+ Personalizacija po zahtevu kupca

    (veličina, boja, logo)

Dimenzija dezinfekcione barijere

Modularna konstrukcija od nerdjajućeg čelika INOX. Inox je moderan i atraktivan materijal, lako se čisti i održava, otporan je na koroziju, izdržljiv i ekološki pozitivno orijentisan prema očuvanju prirode.

Inox je materijal od kojeg je napravljen ONNO tunel.

Potpuno automatizovan sistem za raspršivanje dezinficijensa u vidu suve magle, u trajanju do 4 sekunde.


Mala potrošnja dezinficijensa (100 litara za 25000 prolaza).


Karakteristike rastvora vodonik-peroksida (H2O2):


- Bezbedan za upotrebu

- Efikasan za antiseptički tretman, bez mirisa i boje

- Preporučen od strane Svetske zdravstvene organizacije

Potpuno automatizovan sistem za raspršivanje dezinficijensa u vidu suve magle, u trajanju do 4 sekunde.

- STOP & GO sistem - intuitivna signalizacija prolaska


- Efikasna dezinfekcija djonova obuće

Dezinfekcija obuce i go & stop sistem

+ Zdravstveno bezbedna i efikasna dezinfekcija


+ Beskontaktan rad


+ Bez pritiska raspršivanja


+ Bešuman rad


+ Suva magla


+ Bezbedan rad svih sistema


+ Prilagođeno za lica sa invaliditetom

Prilagođeno za lica sa invaliditetom

+ Daljinski monitoring parametara dezinfekcione barijere u ONNO operativnom centru 24/7


+ Prikaz parametara dezinfekcione barijere na displeju dezinfekcione barijere

Prikaz parametara dezinfekcione barijere na displeju dezinfekcione barijere

+ Mogućnost praćenja stanja svih dezinfekcionih barijera od strane korisnika na mobilnom telefonu, u realnom vremenu, 24/7


+ Mogućnost praćenja broja prolazaka kroz dezinfekcione barijere, u realnom vremenu, 24/7


+ Mogućnost praćenja nivoa tečnosti u svakoj dezinfekcionoj barijeri, u realnom vremenu, 24/7


+ Podacima se pristupa skeniranjem QR koda

Mogućnost praćenja broja prolazaka kroz dezinfekcione barijere, u realnom vremenu, 24/7

+ Garantni rok 2 godine


+ Jednostavno korišćenje


+ Jednostavno održavanje od strane korisnika


+ Obezbeđeno redovno i preventivno servisiranje prema stanju


+ Obezbeđeno blagovremeno punjenje dezinfekcionom tečnošću

+ Obezbeđeno redovno i preventivno servisiranje prema stanju

Primena ONNO dezinfekcionih barijera u: zdravstvenim ustanovama, državnim institucijama, privrednim društvima, tržnim centrima, maloprodajnim objektima, benzinskim pumpama, aerodromima, autobuskim i železničkim stanicama, fakultetima, školama, predškolskim ustanovama, studentskim i učeničkim domovima, verskim objektima, ugostiteljskim objektima, bankama, hotelima, teretanama, muzejima, galerijama, kladionicama, privatnim objektima itd.

Primena ONNO dezinfekcionih barijera u: zdravstvenim ustanovama,tržnim centrima, maloprodajnim objektima, benzinskim pumpama
#
#
#
#
#
#