ONNO Disinfection Gate

ONNO // Dezinfekciona barijera

Prekini lanac širenja COVID-19

Dezinfekcija ljudi, prtljaga i kućnih ljubimaca

Scroll down

ONNO dezinfekcione barijere


+ Uništavaju viruse, bakterije i mikroorganizme

+ Ulepšavaju Vaš prostor

+ Čine Vas društveno odgovornim

ONNO dezinfekcione barijere


Karakteristike:


+ Zdravstveno bezbedne

+ Efikasne u dezinfekciji

+ Energetski efikasne

+ Beskontaktni rad

+ Bešuman rad

+ Mala potrošnja dezinficijensa

+ Rade na principu hladnog zamagljivanja

+ Pouzdan rad

ONNO Company logo ONNO Company logo ONNO Company logo

DEZINFICIJENS

PRINCIP RADA

DIZAJN PO ŽELJI

ONNO dezinfekcione barijere koriste registrovani dezinficijens, zdravstveno bezbedan i efikasan u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i mikroorganizama. Dezinficijens aerosolizacijom oslobađa nascentni kiseonik (O), oksidans koji uništava viruse, bakterije i mikroorganizme.

Aerosolizacija je način kojim se dezinficijens pretvara u formu mikročestica (tzv. hladno zamagljivanje) koje na površinu i vazduh deluju trojako: virucidno, baktericidno i fungicidno, bez neprijatnog osećaja dejstva kapljica na koži i vlaženja odeće i površina. Prolaskom kroz dezinfekcionu barijeru vrši se i dezinfekcija obuće u specijalno dizajniranoj kadici sa perforiranim limom od inox-a.

Savremeno dizajnirani proizvod, izrađen od kvalitetnih materijala, osim funkcionalnosti i pouzdanosti, zadovoljava i najviše estetske standarde, koji po posebnim zahtevima korisnika mogu biti dodatno prilagođeni. Boja, materijali, logo, dimenzije i oblik dezinfekcionih barijera mogu biti usklađeni sa Vašim specifičnim željama, dajući Vašem poslovnom prostoru dodatnu dozu luksuza i visokog stila.

GARANCIJA


Garantni rok za ONNO dezinfekcione barijere je 2 god.


Garantni rok podrazumeva i redovno servisinje podsistema dezinfekcionih barijera prema stanju, od strane ovlašćene ONNO servisne službe, a na bazi praćenja parametara rada, u realnom vremenu, 24/7.

ODRŽAVANJE


Tekuće održavanje od strane korisnika podrazumeva povremeno čišćenje metalnih površina od inox-a i zamenu dezinficijensa u kadici za dezinfekciju obuće.


Servisiranje i periodično održavanje u garantnom (2 godine) i vangarantnom roku briga je našeg tima, koji ne remeteći vaše tekuće aktivnosti, brine o stanju vaših dezinfekcionih barijera i dopunjavanju dezinficijensa.

Dezinfekcija ljudi u ONNO barijeri
ONNO Company logo

Dezinfekcione barijere

Saznaj vise >

ONNO dezinfekcione barijere:

+ Uništavaju viruse, bakterije i mikroorganizme

+ Ulepšavaju Vaš prostor

+ Čine Vas društveno odgovornim

Karakteristike:

+ Zdravstveno bezbedne

+ Efikasne u dezinfekciji

+ Energetski efikasne

+ Beskontaktni rad

+ Bešuman rad

+ Mala potrošnja dezinficijensa

+ Rade na principu hladnog zamagljivanja

+ Pouzdan rad

ONNO dezinfekcioni tunel protiv sirenja virusa COVID-19
Dimenzije ONNO dezinfekcionog tunela - barijere

ONNO dezinfekcione barijere koriste registrovani dezinficijens, zdravstveno bezbedan i efikasan u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i mikroorganizama. Dezinficijens aerosolizacijom oslobađa nascentni kiseonik (O), oksidans koji uništava viruse, bakterije i mikroorganizme

Nacin rada ONNO tunela - 4 sekunde beskontaktno dezinfikovanje ljudi, prtljaga i kucnih ljubimaca

Aerosolizacija je način kojim se dezinficijens pretvara u formu mikročestica (tzv. hladno zamagljivanje) koje na površinu i vazduh deluju trojako: virucidno, baktericidno i fungicidno, bez neprijatnog osećaja dejstva kapljica na koži i vlaženja odeće i površina. Prolaskom kroz dezinfekcionu barijeru vrši se i dezinfekcija obuće u specijalno dizajniranoj kadici sa perforiranim limom od inox-a.

Prednosti ONNO tunela - Bez pritiska, bez buke
Prednosti ONNO tunela - Bez vlazenja, bez dodira

Savremeno dizajnirani proizvod, izrađen od kvalitetnih materijala, osim funkcionalnosti i pouzdanosti, zadovoljava i najviše estetske standarde, koji po posebnim zahtevima korisnika mogu biti dodatno prilagođeni. Boja, materijali, logo, dimenzije i oblik dezinfekcionih barijera mogu biti usklađeni sa Vašim specifičnim željama, dajući Vašem poslovnom prostoru dodatnu dozu luksuza i visokog stila.

Dezinfekciona barijera / tunel

Garantni rok za ONNO dezinfekcione barijere je 2 god.
Garantni rok podrazumeva i redovno servisinje podsistema dezinfekcionih barijera prema stanju, od strane ovlašćene ONNO servisne službe, a na bazi praćenja parametara rada, u realnom vremenu, 24/7.

ONNO tunel napravljen je od INOX-a

Tekuće održavanje od strane korisnika podrazumeva povremeno čišćenje metalnih površina od inox-a i zamenu dezinficijensa u kadici za dezinfekciju obuće.

Servisiranje i periodično održavanje u garantnom (2 godine) i vangarantnom roku briga je našeg tima, koji ne remeteći vaše tekuće aktivnosti, brine o stanju vaših dezinfekcionih barijera i dopunjavanju dezinficijensa.